Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Vážení zákazníci, tovar postupne pridávame do nášho e-shopu.
Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

V súrnych prípadoch organizácie a živnostníci volajte a posielajte objednávky na číslo  0905 944 031 - čas odberu dohodneme :)

Obchodné podmienky

Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

 • Hotovosť - pri osobnom odbere tovaru v predajni
 • Dobierka - pri prevzatí zásielky od kuriéra
 • Faktúra - platba pred prevzatím zásielky bankovým prevodom na  základe faktúry zaslanej e-mailom.
Ceny zásielok
Váha balíkaCena s DPH
0 - 3 kg5,70 EUR
3 - 5 kg5,90 EUR
5 - 10 kg6,50 EUR
10 - 20 kg7,10 EUR
20 - 31,5 kg7,90 EUR

Kupujúci sa zaväzuje

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Termín a doba expedície tovaru

Tovar expedujeme v pracovné dni. Ak je objednávka prijatá do 12.00 hod. pracovného dňa a tovar je skladom , náš zmluvný partner - DPD obvykle doručí zásielku do 24 hodín od jej prevzatia. Objednávky prijaté po 12.00 hod. bývajú obvykle doručené do 48 hodín . Kuriér DPD Vás vždy vopred informuje o čase doručenia zásielky na Vaše telefónne číslo udané v objednávke .Termín doručenia Slovenskou poštou býva 2 - 3 pracovné dni . Slovenskou poštou zasielame obvykle iba malorozmerné a ľahké veci ako sú napr. drobné náhradné diely , príp. drobné príslušenstvo .
Ostatné dodacie termíny vychádzajú z informácií poskytovaných dovozcami , prepravcami príp. výrobcami.Nie sú záväzné, ale iba predpokladané.

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola expedovaná. Zrušenie akceptujeme e-mailom na: info@mbnvercajch.sk. alebo telefonicky na : 0915 952 464 .V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, z ktorého  zálohová platba prišla.

Zrušenie objednávky zo strany predajcu

Lehota , počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou je obvykle do jej stiahnutia z ponuky na webe. Vyhradzujeme si právo zrušit objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch keď sa tovar prestal vyrábať , dodávať , tovar je dlhodobo nedostupný alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným tovarom , zrušenie objednávky a pod.) Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na váš účet v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude vám daný k úhrade rozdiel.

Prevzatie a kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupujúcí povinný zkontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu (pošty) za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je nejaká závada (obsah nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát reklamuje zásielku priamo u dopravcu (pošty). Dopravca (pošta) následne spíše s adresátom protokol o závade a zásielka bude doručená zpäť odosielatelovi. Skutočnosť o nájdenej závade pri doručení a spísaní protokolu nám prosím oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu závady (poškodenia tovaru pri preprave, chybajúci tovar v balíku a pod.) zistené až mimo prítomnosť doručovateľa, nemožno brať ohľad.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto ustanovenie se týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktorý bol zakúpený osobným odberom v našej predajni.
Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 3 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou , mailom - scan , alebo osobne).

Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za zaplatený tovar , službu alebo preddavok , ktorý spotrebiteľ uhradil a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátenie čiastky firmám a organizáciám sa prevádza výlučne bankovým prevodom.

UPOZORNENIE: Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky: Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originál obalu. Tovar ani obal výrobku nesmie byť akokoľvek poškodený . Zákazník má právo tovar rozbaliť a odskúšať. Tovar nesmie javiť známky opotrebovania a používania. Dôvod vrátenia tovaru nie je nutné uvádzať.

Záruka

Na nami predávané výrobky je záručná doba 24 mesiacov.
Dôležité:

Prosím uschovajte si doklad o kúpe tovaru (faktúru), slúži Vám ako záručný list. Neplatí v prípade ak má tovar samostatný záručný list. V prípade reklamácie, ak je to pre Vás bližšie -obráťte sa na autorizovaný servis, alebo na našu predajňu MBN Vercajch , Ferdinand Schwarz, Pod kalváriou 2103 Topoľčany, Tel.č.: 038 / 531 3905

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo pri malých rozmeroch doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Uvádzané ceny tovaru sú s 20% DPH a platia pri objednávke cez eshop. 
Ceny v eshope sa môžu líšiť od cien v našej kamennej predajni.